Každý svářeč metodou TIG/WIG vždy přemýšlí jakou elektrodu vybrat. V množství barev se těžko orientuje. Elektrody TIG se rozdělují podle barev, každá barva  nám říká z čeho se wolframová elektroda skládá.


Jde o příměsi (legury), které wolframka obsahuje. Nejpoužívanější je elektroda červená, modrá, zlatá a zelená. Další barva je také fialová, žlutá, šedá, oranžová a bílá. Jaké je tedy složení wolframek?

WP - tedy čistý wolfram, ten se používá pro svařování hliníku a jeho slitin. Wolframová elektroda je určena pro střídavý proud a nelze ji použít pro proud stejnosměrný.

WT - je wolframka s příměsí thoria. Thorium je radioaktivní prvek. Se stoupajícím obsahem Thoria roste radioaktivita těchto elektrod. Nebezpečí thoriových elektrod není v záření gama (zanedbatelné) ale v záření alfa. Při dodržení bezpečnosti práci nám žádné nebezpečí nehrozí.

WC - je wolframová elektroda s obsahem Ceru. Tato wolframka se dá použít pro jakékoli svařování ať už svařujeme střídavým či stejnosměrným proudem. Elektrodu lze použít na jakýkoli svařovaný materiál.

WZ - je zirkonová wolframka, která minimalizuje tvorbu wolframových vměstků ve svarovém kovu. Použití wolframky je hlavně pro střídavý proud a tedy pro svařování hliníkových materiálů jako náhrada WP elektrod. Pro stejnosměrný proud je lze použít jen podmíněně.

Při výběru wolframových elektrod musíme hlavně koukat na to, kterou elektrodou se nám svařuje nejlépe a co potřebujeme.