Často se stává že přijde zákazník a chce elektrody. Ale jaké elektrody? Elektrod máme několik typů. Elektrody jsou bazické, rutilové, kyselé, rutil-bazické a speciální.

 


První otázka je, jaký máte svařovací zdroj a co budete svařovat. Pokud vlastníte trafo je výběr poměrně úzký. Pro trafo je určena elektroda rutilová a kyselá. Ale trafo je na ústupu a většina zákazníků vlastní invertor. Invertor je svařovací zdroj na veškeré druhy elektrod.

Pak tedy záleží, co budeme svařovat a v jaké pozici. Pokud svařujeme v pozici „na ležato“ (PA a PB) je lepší použít rutilovou elektrodu. Lépe chytá oblouk a hodně teče. To nám zaručí hezký a provařený svar. S rutilovou elektrodou ale nelze svařovat polohové svary.

Takže při svařování na stoupačku nebo nad hlavou použijeme elektrodu bazickou. Bazická elektroda teče méně. U profesionálů je to trochu jinak, rutiloví elektroda se používá na kořen svaru a bazická na vrchní vrstvu.

Další elektroda je rutil-bazická. Je to elektroda určená ke svařování nerezu. Dá se použít pro svařování v jakékoli poloze, dobře teče a kresba je hezká.

Speciální obal má jen málo druhů elektrod. Jsou určené pro těžko svařitelné materiály a pro neznámé materiály. Nemá cenu se těchto elektrod bát, nabídnou nám lehké ovládání a svar pak vypadá velice dobře.