Často se nás lidé ptají, jakou elektrodu mají použít. Při dnešním množství typů elektrod a průměrů elektrod se zdá, že jde o složitou věc. O složitost nejde, jde o správné rozhodnutí. Potřebujeme jen vědět, jaké ampéry jsou doporučené na průměr elektrody.


Při svařování elektrodou o průměru 1,6mm-40A, o průměru 2,0-55A, při průměru 2,5-80A, a průměr 3,2-115A, nebo  4,0-160A.

Tyto údaje jsou ale jen doporučené, záleží, jak dlouhý je prodlužován, jaký je zdroj a jak zkušený je svářeč. Tyto hodnoty se mohou lišit až o 10A v souvislosti s použitým druhem elektrody. Uvedeme si příklad, materiál má sílu 5mm, svar bude rentgenován. Připravím si tedy svar ve tvaru V. Obě strany zbrousím a nechám mezeru 1mm, vezmu rutilovou elektrodu 2,0mm a svařuji kořen na cca 60A. Následně bazickou elektrodu o průměru 2,5mm a svařuji krycí vrstvu na cca 80A. Pokud tento svar nesvařuji na rentgenové zkoušky použiji bazickou elektrodu o průměru 2,5mm, mezeru připravím cca 2mm a nastavím proud cca 90A.

Pak je ještě jedna poučka, pokud mám svarovou housenku začernalou a nehezké kresby je jasné že jsem použil elektrodu příliš slabou. Zvolím tedy elektrodu silnější a ampéry nechám stejné.