V dnešní době je na trhu mnoho výrobců elektrod a svařovacích drátů. Každý výrobce nabízí mnoho typů elektrod a drátů. Pro svářeče je těžké se orientovat jakou elektrodu či drát použít.

 


Při svařování běžných ocelí to není problém a po chvilce hledání najdeme správnou elektrodu nebo svařovací drát. Při opravách navařováním je to již trochu složitější.

Musíme vědět jaké je použití opravované součástky, zda se jedná o lžíci bagru, drtící válec, ozubené kolo atp. Zajímají nás tedy vlastnosti svarového kovu.

Základní rozdělení by tedy mělo být podle typu opotřebení, pracovními podmínkami a požadavky na obrobitelnost. Podrobněji pak musíme sledovat chemické složení obalených elektrod nebo svářecího drátu. Zda je typ elektrody či svařovacího drátu vhodný pro danou opravu. Bude možné provést předehřev? V jaké poloze bude oprava prováděna?

Nejdůležitější je, jakým způsobem dochází k opotřebení dílu. Opotřebení se liší použitím. Jiné elektrody použijeme na srdcovky výhybek než na součástky namáhané rázem či tahem. Nejrozšířenější je opotřebení otěrem. Jde především o zemědělské a lesnické stroje a zemní techniku. Při abrazivním opotřebení například kameny vybereme obalenou elektrodu nebo svařovací drát zaručí návar s tvrdým povrchem nebo návar, který se vytvrzuje během provozu působením tlaku a rázy. Při opotřebení erozivním potřebujeme elektrodu nebo drát, který zaručí tvrdý povrch a jemnozrnnou mikrostrukturu návaru. Při kavitačním opotřebení u vodních turbín je nejlepší použít austenitické obalované elektrody nebo svařovací dráty.

Konkrétní označení elektrod či drátů se však liší podle výrobce.

ESAB nabízí elektrody například OK 83.50 (zemědělská technika), OK 84.42 (hřídele a dopravníky), OK 68.81 (vodní turbíny)….