Přineste nám starý redukčn ventil Argon nebo CO2 a odneste si nový za zvýhodněnou cenu.


Redukční ventil za zvýhodněnou cenu